Frekvenční měniče nabízejí různé možnosti použití

Frekvenční měnič je elektronické zařízení, jehož hlavním úkolem je přeměna střídavého proudu s určitou frekvencí na napětí s proměnlivou amplitudou a frekvencí. Jinými slovy to lze říci i tak, že je to zařízení, které slouží k přeměně elektrického proudu s určitou frekvencí na proud s jinou frekvencí. Výsledkem tohoto procesu je konverze napětí. Frekvenční měniče mají v praxi široké využití. Lze je napájet na více zařízení, jako jsou třífázové elektromotory, čerpadla, klimatizační zařízení nebo ventilátory.

Frekvenční měniče v praxi

Jedním z častých důvodů, proč uživatelé uvažují po obstarání a využívání frekvenčního měniče je potřeba plynulé regulace otáček asynchronního motoru. Uplatnění frekvenčních měničů v praxi je však mnohem širší. Tato zařízení se používají i při různých jednoduchých strojích až po využití ve velkých průmyslových provozech s automatizovanou výrobou. Většina zájemců sahá po frekvenčním měniči iz důvodu významné úspory celkových nákladů, která vzniká zejména díky tomu, že frekvenční měniče velmi výrazně zvyšují životnost strojů.

Kvalitní frekvenční měniče

Frekvenční měniče od společnosti VYBO Electric a.s. představují kvalitní elektronické zařízení. Ti dokáží přizpůsobit své obecně dimenzovány funkce pro účely konkrétních aplikací. Díky zabudovaným LED indikátorem, ovládacím panelem a mnohým programovatelným funkcím lze nastavit na míru množství zajímavých parametrů a funkcí, jako jsou například startovací a zastavovací rampy.

A ještě něco…
měniče frekvence
Frekvenční měnič

Frekvenční měniče od společnosti VYBO Electric a.s. jsou díkystandardizovaným modulem integrované jako modulární stavební bloky ve stávajících systémech SPS a podobně přístupné jsou i přes sériové rozhraní nebo přídavné analogové výstupy. Všechny výše vyjmenované, jakož i mnohé další charakteristiky těchto zařízení tak umožňují frekvenčním měničem snadnější instalaci a rychlejší ukončení zapojení.

V naší aktuální nabídce naleznete několik typů frekvenčních měničů. Včetně měniče kmitočtu Volt-Herz, který patří mezi technicky nejjednodušší typ frekvenčního měniče. Jakož i několik druhů vektorů řízených frekvenčních měničů, přičemž výhodou tohoto zařízení je změna vstupní frekvence a napětí elektromotoru. V aktuální nabídce naleznete několik typů vektorů řízených frekvenčních měničů s různými výkony.

V případě, že uvažujete o koupi frekvenčního měniče, nejste si však jisti, které zařízení je pro vás to nejoptimálnější, obraťte se na nás a my vám rádi poradíme.

You Might Also Like