Mazanie a elektroprevodovky: základné zásady, ktoré sa oplatí poznať

elektroprevodovky

Ako každý stroj s pohyblivými súčiastkami, aj elektroprevodovka potrebuje pri svojej prevádzke mazivo. V miestach, kde dochádza k treniu má efektívne riešené mazanie hneď niekoľko úloh. Mazivo nielenže trenie zlepšuje, ale zároveň chráni pohyblivé komponenty a pomáha predchádzať prehrievaniu. Čo všetko sa o mazivách v elektroprevodovkách oplatí vedieť?

Elektroprevodovky sú perfektným doplnkom k elektromotorom, keďže vám umožnia prenášať otáčavý pohyb a pohon. Vybrať si môžete medzi čelnými, kužeľočelnými či šnekovými elektroprevodovkami. Každá elektroprevodovka musí byť ale vybavená adekvátnym mazivom, ktoré zabezpečí jej hladký chod.

Prečo je dôležité mazanie elektroprevodovky?

elektroprevodovkyZákladnou úlohou mazania pri elektroprevodovkách je redukovanie miery opotrebovania ozubenia a pohyblivých častí. Vďaka kvalitnému mazivu sa ale zvyšuje aj samotná účinnosť prevodovky, keďže olej zmenšuje trenie a účinne odvádza teplo. Ak by ste napríklad mali problémy s prehrievaním elektroprevodovky, jednou z príčin môže byť nedostatočné mazanie, prípadne degradovaný olej.

Veľmi zjednodušene môžeme uviesť, že mazanie ozubenia nie je kontinuálnym procesom. K tvorbe nového mazacieho filmu medzi ozubením totiž dochádza pri každom zábere elektroprevodovky.

Minerálna alebo syntetická náplň?elektroprevodovky

Elektroprevodovky v našej ponuke sú už od výroby dodávané s olejovou náplňou. Najčastejšie sa na mazanie elektroprevodoviek využívajú minerálne alebo syntetické mazacie oleje a v závislosti od typu elektroprevodovky a jej určenia sa použije konkrétny typ oleja. V menších elektroprevodovkách sa využívajú skôr minerálne oleje, kým v prevodovkách na náročnejšie využitie sa využívajú syntetické mazacie oleje. Ich výhodou je vysoká stabilita pri kolísavých teplotách a vyššom zaťažení.

Počas prevádzky elektroprevodovky je potrebné všímať si, či nedochádza k únikom oleja a presakovaniu v okolí tesnení. Pri výbere oleja sa dôsledne riaďte pokynmi výrobcu a rozhodne nešetrite. Kvalitné mazivo je základným predpokladom na bezproblémovú prevádzku elektroprevodovky.


Viac informácií na:

https://myanimelist.net/profile/kelheimsk

https://www.lonelyplanet.com/profile/kelheimsk935857

You Might Also Like