Prečo sú alt texty pri obrázkoch dôležité a ako ich písať?

alt text obrazky

Hovorí sa, že jeden obrázok vydá aj za tisíc slov a v online svete to bezpochyby nie je inak. Obrázky, resp. fotografie na vašom webe sú žiadúcim obsahom, pretože zvyšujú atraktivitu webových stránok a prirodzene u návštevníka vzbudzujú záujem. Weby však nenavštevujú iba ľudia, ale aj roboty vyhľadávačov a tie „čítajú“ web trochu iným spôsobom. Čo sú to alternatívne texty pri obrázkoch a prečo sa nimi oplatí zaoberať?

Alternatívny text obrázku by mal jednoducho a výstižne popisovať, čo sa na obrázku nachádza. Ide o tzv. alt tag, ktorý sa po vyplnení stane súčasťou kódu stránky. Mnohí majitelia webov nielenže o tejto možnosti vôbec nevedia, prípadne aj keď o nej už počuli, alt texty pri obrázkoch nevypĺňajú a je to jednoznačne škoda.

Na alt texty pri obrázkoch rozhodne nezabúdajte

Dôležitosť alt textu pri obrázkochalt text pri obrazkoch spočíva hneď v dvoch smeroch. Tým prvým je prispôsobenie stránky pre internetové vyhľadávače, ktoré posudzujú zdrojový text webu a tým druhým je lepšie prispôsobenie webu pre strojové čítanie. Zamerajme sa na prvý aspekt a teda dôležitosť alt textu pri obrázkoch pre internetové vyhľadávače.

Samotný algoritmus vyhľadávača nemusí vždy správne interpretovať, čo sa na obrázku nachádza, no ak mu pomôžeme alternatívnym textom, situáciu mu to značne uľahčí. Vyhľadávač si tak vďaka alt textu ľahšie vyhodnotí kontext stránky, obsah obrázku a jeho relevanciu, čo v konečnom dôsledku pomôže webu v pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania. Alt texty pri obrázkoch teda stále patria medzi účinné a relevantné SEO techniky.

Pár tipov pre písanie alt textu pri obrázkoch

google alt textTak ako ostatné SEO techniky, aj písanie alternatívnych textov pri obrázkoch má svoje pravidlá. Alternatívny text by mal byť vo všeobecnosti krátky, výstižný a jasný.

Mal by teda čo najpresnejšie obsah obrázku, pokojne to môže byť aj jedno či dve slová. Jednoznačne ale neodporúčame využívať v alt texte napríklad desať podobných kľúčových slov naraz, nebude to mať totiž žiadny efekt. Myslite na to, že alt text má pomáhať najmä vyhľadávačom a ich algoritmy sú stále prepracovanejšie.

Zdroj: Adamovic SEO

You Might Also Like