Kedy je potrebné využiť externé chladenie pre elektromotory a ako si správne vybrať?

externe chladenie elektromotory

Ak si vyberiete kvalitný a dobre optimalizovaný elektromotor, o jeho chladenie sa počas štandardnej prevádzky nemusíte obávať. Ak dochádza k preťažovaniu elektromotora, používa sa s elektromotorom aj frekvenčný menič, či teplota okolitého prostredia zvykne dosahovať hraničné hodnoty, odporúčame využiť externé chladenie.

Rovnako ako každý iný stroj generujúci teplo, aj elektromotor potrebuje chladenie. Bežné elektromotory, ktoré sa počas prevádzky nepribližujú k svojim limitným parametrom si vystačia aj so štandardnou ventiláciou a bežnými konštrukčnými prvkami zabezpečujúcimi efektívnejší odvod tepla. Pri elektromotoroch, ktoré poháňajú náročnejšie aplikácie, prípadne sú umiestnené v pracovnom prostredí s vyššou teplou alebo prašnosťou sa oplatí zvážiť možnosť externého chladenia.

prehrievanie elektromotoraPrečo je prehrievanie elektromotora nebezpečné?

V prípadoch keď je štandardné chladenie elektromotora nedostatočné, ľahšie dochádza k prehrievaniu elektromotora, čo poškodzuje jeho komponenty a výrazne znižuje ich životnosť. Prehrievajúci sa elektromotor zároveň pracuje neefektívne a môže zapríčiniť škody aj na poháňaných zariadeniach.

Externé chladenie pre elektromotor prináša viacero výhod

Externé chladenie pre elektromotory prináša viacero výhod. Prídavný chladič pozostáva z axiálneho ventilátora umiestneného v kryte. Pričom konštrukcia chladiča je mimoriadne pevná, aby bolo zabezpečené účinné vetranie za každých okolností.

externe chladenie pre elektromotory
EXTERNÉ CHLADENIE PRE ELEKTROMOTORY (TYPU AL A LC)

Externé chladenie je možné napájať jednofázovým alebo trojfázovým napätím. Pri výbere je potrebné ustrážiť si rozmery chladenia tak, aby zodpovedali konštrukčnému vyhotoveniu motora. Externé chladenie sa umiestňuje do krytu elektromotora a jeho montáž je pomerne jednoduchým úkonom.

Veľkou výhodou externého chladenia je to, že je nezávislé od otáčok motora. Zároveň umožňuje chladiť elektromotor aj vtedy, ak práve nie je v prevádzke. Vyberte si externé chladenie pre elektromotor a spoľahlivo sa vyhnite všetkým rizikám súvisiacim s prehrievaním elektromotora.

externe chladenie pre elektromotor

 

You Might Also Like