Doprajte vašej firme All In One riešenia s ERP systémom FLOWii

erp system flowii

Spokojní zákazník je najdôležitejším pilierom každého podnikania. Každý z nás je jedinečný a vyjadruje svoj talent a zručnosti iným spôsobom.  Navzájom však tvoríme jeden veľký celok, v ktorom jeden druhého dopĺňame. Zákazníci cítia, keď nám na nich záleží a preto vždy budujeme naše podnikanie na dôvere, ochote pomáhať a počúvať.

ERP systém FLOWii je určený najmä pre živnostníkov, malých a stredných podnikateľov, ktorých cieľom je zefektívnenie a sprehľadnenie toku firemných informácií zaistenie stabilného rastu v konkurenciou nabitom prostredí. FLOWii je moderným online systémom, ktorý reaguje na dopyt na aktuálnych korporátnych trendoch. Poskytuje množstvo praktických zákazníckych zlepšení, ktoré ho robia užívateľsky priateľským.

› Online dostupné dáta, rýchly prehľad a poriadok vo firme

erp system flowiiPravidelná komunikácia a starostlivosť o zákazníka je kľúčovým atribútom vedúcim nielen k získaniu príslušnej objednávky, ale aj k následnému udržaniu zákazníka, ktorý sa k vám  pravidelne vracia a s radosťou u vás nakupuje. ERP systém FLOWii poskytuje majiteľom spoločností dokonalý prehľad o zákazníkoch prostredníctvom prehľadnej databázy kontaktov, ktorá je prepojená s CRM systémom. Takýto zoznam je užívateľom dostupný z akéhokoľvek miesta s internetovým pripojením. Poskytuje  rýchle možnosti strategického rozhodovania na základe aktuálnych údajov.

› All in One riešenie nielen pre veľké podniky

system erp flowiiS FLOWii získavate prehľadný a ucelený ERP systém. Systém, ktorý v sebe spája viacero riešení do jedného funkčného celku a v tomto prípade to nemusí byť ani pod jednou strechou. Systém poskytuje užívateľom dokonalý prehľad o prebiehajúcich a uzavretých obchodoch, ako aj potenciálnych tržbách. Zároveň vám pomáha sledovať aktuálny vývoj otvorených obchodných príležitostí tak, aby sa nezabudlo na jednotlivé kroky v prebiehajúcom procese. Z dlhodobého hľadiska spočíva vysoká pridaná hodnota nášho ERP systému v jeho schopnosti zjednodušiť, automatizovať a sprehľadniť všetky firemné procesy.


ERP systém FLOWii je prehľadná online aplikácia, ktorá disponuje užívateľmi preferovanými funkciami. Systém pravidelne aktualizujeme a pri jeho využívaní poskytujeme našim zákazníkom rýchlu a ochotnú podporu prostredníctvom vyškoleného personálu, ako aj bezplatné online konzultácie.

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu s vami!

You Might Also Like